SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
Nghiên cứu kinh nghiệm khách hàng

Tối ưu hóa tương tác của các khách ở nhiều kênh khác nhau để tối thiểu tỷ lệ động và phát triển doanh nghiệp của bạn

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Nghiên cứu kinh nghiệm khách hàng

Tối ưu hóa tương tác của các khách ở nhiều kênh khác nhau để tối thiểu tỷ lệ động và phát triển doanh nghiệp của bạn

Cải thiện kinh nghiệm khách hàng tác động tích cực đến bán hàng, sự trung thành, sự giới thiệu và sự sử dụng thương hiệu của bạn. Những điều chỉnh nhỏ trong kinh nghiệm khách hàng có thể mang lại giá trị to lớn đến doanh nghiệp của bạn. Bằng cách hiểu tầm nhìn của khách hàng của bạn, bạn có thể ưu tiên lĩnh vực bạn hướng tới.

2 chỉ số quan trọng nhất đối với trải nghiệm khách hàng là sự hài lòng của khách hàng và tương tác khách hàng. Cả hai đều tồn tại song song và hỗ trợ nhau. Hiểu sâu hơi để chắc rằng bạn quyết định đúng đắn mọi lúc. Xây dựng tương lai doanh nghiệp của bạn bằng cách hiểu về nhu cầu người tiêu dùng của bạn.

MANG ĐẾN GIÁ TRỊ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Understand-customers’ needs and challenges

Hiểu được nhu cầu của khách hàng và các thách thức

Develop winning products

Phát triển các sản phẩm và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng

Test how do you perform against your competitors

Thử nghiệm hoạt động của nó đối với đối thủ của bạn

Test products early

Tối ưu hóa tương tác khách hàng giữa các kênh khác nhau

Optimise customer interactions

Optimize customer interactions across different channels

Marketing Understanding

NHÀ KHUYẾN MẠI

KHÁCH HÀNG CỦA BẠN ĐÃ HÀI LÒNG VỀ SỬ DỤNG THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN? HỌ SẼ THUYẾT PHỤC BẠN HỌ THỬ SẢN PHẨM CỦA BẠN CHỨ?

NPS (Điểm khuyến mại) sẽ giúp vô số doanh nghiệp nâng cao tầm quan trọng phản hồi của khách hàng trong tổ chức. Điều đó làm được nhiều hơn bất kỳ số liệu nào khác để nang cao tầm quan trọng phản hồi của khách hàng.

Việc thực hiện điểm khuyến mại đúng cách, bạn có thể tạo thành hệ thống để đào tạo, tuyền thông, và lên kế hoạch, phân tích nguyên nhân, và kết thúc vòng lặp.

Marketing Understanding

THEO DÕI SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG CỦA BẠN ĐÃ HÀI LÒNG VỀ SỬ DỤNG THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN? HỌ SẼ THUYẾT PHỤC BẠN HỌ THỬ SẢN PHẨM CỦA BẠN CHỨ?

Mức độ hài lòng của khách hàng bạn sẽ cho bạn biết nhiều về mức độ đáp ứng nhu cầu đến người mà bạn phục vụ; điều này được cho là điểm khởi đầu cho tất cả nghiên cứu về khách hàng.

Với những ý kiến phù hợp, từ việc đo lường mức độ hài lòng của khách hàng bằng cách phục vụ sản phẩm hoặc dịch vụ do 1 thương hiệu trong bối cảnh cạnh tranh các thương hiệu, bạn có thể phát triển nhiều hơn.

Marketing Understanding

ĐIỂM CHUẨN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

NHÌN VÀO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN VỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VÀ TÌM HIỂU CƠ HỘI TỐT NHẤT ĐỂ HÀNH ĐỘNG.

Điểm chuẩn đối thủ cạnh tranh là quá trình so sánh giữa doanh nghiệp của bạn với một số đối thủ cạnh tranh bằng cách sử dụng tập hợp các chỉ số. Chúng tôi sử dụng nó để đo lường hoạt động của doanh nghiệp bạn và so sánh nó đến nhiều đối thủ khác theo thời gian.

Nhận biết tổng quan có tổ chức về doanh nghiệp của bạn và cách nó hoạt động ở nhiều mức độ khác nhau. Điểm chuẩn này dễ dàng chỉ ra khi đối thủ hoạt động tốt hoặc bắt đầu gặp khó khăn trong việc đánh giá chiến lược của bạn.

Marketing Understanding

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

TẠO RA SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TỐT ĐÒI HỎI SỰ HIỂU BIẾT SÂU VỀ ĐIỀU ĐANG LÀM HOẶC CHƯA LÀM ĐƯỢC ĐẾN NGƯỜI DÙNG. ĐẶT CÂU HỎI ĐỂ TÌM HIỂU VÀ THỰC HIỆN Ý TƯỞNG TỪ KHÁCH HÀNG TRỞ THÀNH TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI DOANH NGHIỆP.

Tuy nhiên, tạo ra sự hiểu biết này là một vấn đề khó giải quyết. Để giải quyết điều này, chúng tôi có toàn bộ giải pháp về nghiên cứu kinh nghiệm người dùng (UX) và nghiên cứu tương tác con người (HCI).

Chúng tôi có thể giúp bạn sử dụng ý kiến khách hàng của bạn để sáng tạo sản phẩm hữu ích, dễ dàng và thú vị để sử dụng. Sử dụng phương pháp chuyên nghiệp để thực hiện lời hứa giúp điều chỉnh trải nghiệm người dùng với mong đợi của người dùng. Xây dựng các sản phẩm trực quan và đáng nhớ để thúc đẩy sự hài lòng và lòng trung thành ngay bây giờ.

Marketing Understanding

HÀNH TRÌNH MUA HÀNG/ TIÊU DÙNG

BẠN CÓ ĐANG BỎ QUA HÀNH TRÌNH MUA HÀNG CŨNG NHƯ HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN KHÔNG?

Công nghệ đã tạo ra một thế giới đa kênh kết hợp trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng và kỹ thuật số cung cấp vô số điểm ảnh hưởng đến quan điểm thương hiệu và hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Các nhà tiếp thị đang vật lộn với cách đối phó với thực tế mới này - và thường có giới hạn của cái nhìn sâu sắc về cách các con đường mua hàng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng và cách nó có thể được tận dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh nghiệp phát triển.

Bạn có biết đâu mà khách hàng biết đến thương hiệu bạn đầu tiên? Họ tương tác với sản phẩm của bạn như thế nào? Nơi mà họ thử, và nơi mà họ mua? Chúng tôi có thể cung cấp những ý tưởng độc đáo được lấy từ khách hàng của bạn để cung cấp cái nhìn 360 về trải nghiệm của họ.

ATTIDUE AND USAGE

NHÀ KHUYẾN MẠI

KHÁCH HÀNG CỦA BẠN ĐÃ HÀI LÒNG VỀ SỬ DỤNG THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN? HỌ SẼ THUYẾT PHỤC BẠN HỌ THỬ SẢN PHẨM CỦA BẠN CHỨ?

NPS (Điểm khuyến mại) sẽ giúp vô số doanh nghiệp nâng cao tầm quan trọng phản hồi của khách hàng trong tổ chức. Điều đó làm được nhiều hơn bất kỳ số liệu nào khác để nang cao tầm quan trọng phản hồi của khách hàng.

Việc thực hiện điểm khuyến mại đúng cách, bạn có thể tạo thành hệ thống để đào tạo, tuyền thông, và lên kế hoạch, phân tích nguyên nhân, và kết thúc vòng lặp.

THEO DÕI SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG CỦA BẠN ĐÃ HÀI LÒNG VỀ SỬ DỤNG THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN? HỌ SẼ THUYẾT PHỤC BẠN HỌ THỬ SẢN PHẨM CỦA BẠN CHỨ?

Mức độ hài lòng của khách hàng bạn sẽ cho bạn biết nhiều về mức độ đáp ứng nhu cầu đến người mà bạn phục vụ; điều này được cho là điểm khởi đầu cho tất cả nghiên cứu về khách hàng.

Với những ý kiến phù hợp, từ việc đo lường mức độ hài lòng của khách hàng bằng cách phục vụ sản phẩm hoặc dịch vụ do 1 thương hiệu trong bối cảnh cạnh tranh các thương hiệu, bạn có thể phát triển nhiều hơn.

ATTIDUE AND USAGE
ATTIDUE AND USAGE

ĐIỂM CHUẨN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

NHÌN VÀO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN VỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VÀ TÌM HIỂU CƠ HỘI TỐT NHẤT ĐỂ HÀNH ĐỘNG.

Điểm chuẩn đối thủ cạnh tranh là quá trình so sánh giữa doanh nghiệp của bạn với một số đối thủ cạnh tranh bằng cách sử dụng tập hợp các chỉ số. Chúng tôi sử dụng nó để đo lường hoạt động của doanh nghiệp bạn và so sánh nó đến nhiều đối thủ khác theo thời gian.

Nhận biết tổng quan có tổ chức về doanh nghiệp của bạn và cách nó hoạt động ở nhiều mức độ khác nhau. Điểm chuẩn này dễ dàng chỉ ra khi đối thủ hoạt động tốt hoặc bắt đầu gặp khó khăn trong việc đánh giá chiến lược của bạn.

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

TẠO RA SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TỐT ĐÒI HỎI SỰ HIỂU BIẾT SÂU VỀ ĐIỀU ĐANG LÀM HOẶC CHƯA LÀM ĐƯỢC ĐẾN NGƯỜI DÙNG. ĐẶT CÂU HỎI ĐỂ TÌM HIỂU VÀ THỰC HIỆN Ý TƯỞNG TỪ KHÁCH HÀNG TRỞ THÀNH TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI DOANH NGHIỆP.

Tuy nhiên, tạo ra sự hiểu biết này là một vấn đề khó giải quyết. Để giải quyết điều này, chúng tôi có toàn bộ giải pháp về nghiên cứu kinh nghiệm người dùng (UX) và nghiên cứu tương tác con người (HCI).

Chúng tôi có thể giúp bạn sử dụng ý kiến khách hàng của bạn để sáng tạo sản phẩm hữu ích, dễ dàng và thú vị để sử dụng. Sử dụng phương pháp chuyên nghiệp để thực hiện lời hứa giúp điều chỉnh trải nghiệm người dùng với mong đợi của người dùng. Xây dựng các sản phẩm trực quan và đáng nhớ để thúc đẩy sự hài lòng và lòng trung thành ngay bây giờ.

ATTIDUE AND USAGE
ATTIDUE AND USAGE

HÀNH TRÌNH MUA HÀNG/ TIÊU DÙNG

BẠN CÓ ĐANG BỎ QUA HÀNH TRÌNH MUA HÀNG CŨNG NHƯ HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN KHÔNG?

Công nghệ đã tạo ra một thế giới đa kênh kết hợp trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng và kỹ thuật số cung cấp vô số điểm ảnh hưởng đến quan điểm thương hiệu và hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Các nhà tiếp thị đang vật lộn với cách đối phó với thực tế mới này - và thường có giới hạn của cái nhìn sâu sắc về cách các con đường mua hàng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng và cách nó có thể được tận dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh nghiệp phát triển.

Bạn có biết đâu mà khách hàng biết đến thương hiệu bạn đầu tiên? Họ tương tác với sản phẩm của bạn như thế nào? Nơi mà họ thử, và nơi mà họ mua? Chúng tôi có thể cung cấp những ý tưởng độc đáo được lấy từ khách hàng của bạn để cung cấp cái nhìn 360 về trải nghiệm của họ.

TGM Research - mobile surveys

Chúng ta đang sống trong thế giới kỹ thuật số với những cơ hội mới cho việc nghiên cứu thị trường. Tham gia hành trình di động. TGM Research chuyên nghiên cứu thị trường di động và bảng điều khiển trực tuyến.

© 2022 TGM Research FZE

 

TGM Research FZE

Tầng 8, Trung tâm Thương mại 4, Al Nakheel 1005 Ras Al Khaimah
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Lầu 4, tòa nhà VIPD, số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ul. Długa 29/226
00-238 Warszawa Ba Lan

Liên hệ chúng tôi

TGM Research FZE

Tầng 8, Trung tâm Thương mại 4, Al Nakheel 1005 Ras Al Khaimah
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Lầu 4, tòa nhà VIPD, số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ul. Długa 29/226
00-238 Warszawa Ba Lan

Liên hệ chúng tôi

Chúng ta đang sống trong thế giới kỹ thuật số với những cơ hội mới cho việc nghiên cứu thị trường. Tham gia hành trình di động. TGM Research chuyên nghiên cứu thị trường di động và bảng điều khiển trực tuyến.

© 2022 TGM Research FZE