Skip to main content

CHO NHÀ NGHIÊN CỨU & Ý TƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

Các giải pháp đáng tin cậy cho từng giai đoạn của các dự án nghiên cứu của bạn.

Với khả năng nhắm mục tiêu những đáp viên từ một loạt các khu vực và nhân khẩu học, chúng tôi cung cấp một bộ phận tổng hợp sẵn sàng phục vụ tất cả các nhu cầu về dự án nghiên cứu của bạn. 

CHO NHÀ NGHIÊN CỨU & Ý TƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

Các giải pháp đáng tin cậy cho từng giai đoạn của các dự án nghiên cứu của bạn.

Với khả năng nhắm mục tiêu những đáp viên từ một loạt các khu vực và nhân khẩu học, chúng tôi cung cấp một bộ phận tổng hợp sẵn sàng phục vụ tất cả các nhu cầu về dự án nghiên cứu của bạn. 

Bạn có cần hỗ trợ chuyên nghiệp về việc tạo khảo sát nghiên cứu thị trường, lấy mẫu, thu thập dữ liệu, quản lý dự án hoặc báo cáo không? Bạn đến đúng chỗ rồi đấy. Với quyền truy cập vào hàng triệu người trả lời trực tuyến và bí quyết toàn cầu, chúng tôi có thể giúp bạn khảo sát nhân khẩu học cụ thể mà bạn cần cho dự án nghiên cứu của mình.

Thiết kế khảo sát

Không có thời gian? Không vấn đề gì. Với các dịch vụ thiết kế khảo sát phức tạp của chúng tôi, chúng tôi đã giúp bạn.

Với các công cụ hàng đầu trong ngành và đội ngũ toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn thiết kế các dự án nghiên cứu công nghệ tiên tiến và phức tạp nhất. Hãy cho chúng tôi biết bạn cần gì và chúng tôi sẽ lấy từ đó.

Lấy mẫu

Đang chạy khảo sát? Thu thập dữ liệu trực tuyến trên toàn cầu từ các tham luận viên đã được xác minh, duy nhất và gắn bó.

Bạn cần thông qua việc xác định kích thước mẫu của mình và hồ sơ của đối tượng mà bạn muốn nghiên cứu. Khám phá một loại bảng điều khiển trực tuyến mới, tiết kiệm chi phí cung cấp dữ liệu vượt trội.

Tuyển dụng

Tìm kiếm người cho các dự án nghiên cứu của bạn? Kiểm tra cách chúng tôi có thể giúp đỡ. 

Nhận câu trả lời bạn cần. Khám phá những lợi thế của việc sử dụng một bảng kỹ thuật số duy nhất để nghiên cứu đối tượng mục tiêu của bạn để tuyển dụng bằng bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển riêng. Thu hút các nguồn đáng tin cậy và có được những người tham gia bạn cần.


Thu thập dữ liệu toàn cầu

Cần hỗ trợ quản lý các dự án toàn cầu của bạn? Kiểm tra cách chúng tôi có thể giúp đỡ.

Phạm vi bao phủ rộng rãi, hồ sơ chi tiết và chuyên môn về thu thập dữ liệu của chúng tôi cho phép chúng tôi quản lý nhiều dự án ở nhiều quốc gia mà không làm giảm chất lượng dữ liệu. Tận hưởng sự hỗ trợ 24/7 từ một nhóm có năng lực cao nói được ngôn ngữ của bạn, điều này sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu dự án của mình.


Xử lí dữ liệu

Nhận dữ liệu chất lượng cao. Đội ngũ tận tâm của chúng tôi tuân theo một loạt các tiêu chuẩn tốt nhất.

Chúng tôi sẽ xử lý đầu vào để loại bỏ các mẫu xấu khỏi dữ liệu của bạn và đảm bảo rằng nó đã sẵn sàng để lập bảng và phân tích, cung cấp bảng điểm, mã hóa các trường định tính và hơn thế nữa. Tận dụng toàn bộ dữ liệu được thu thập bằng Tệp và Bảng dữ liệu, Phiên âm và Bản dịch Âm thanh và Video


Báo cáo

Trực quan hóa dữ liệu của bạn bằng công cụ lập bảng của chúng tôi và tạo các biểu đồ và bảng dễ hiểu.

Chúng tôi sẽ giúp bạn phân tích dữ liệu của mình và đảm bảo rằng dữ liệu đó đã sẵn sàng để báo cáo. Đưa ra các quyết định phù hợp nhờ thông tin chi tiết được cung cấp thông qua: Trang tổng quan trực tuyến tự động, Trang tổng quan trực tuyến tùy chỉnh, Báo cáo tự động trong Power Point hoặc Báo cáo chuyên gia.

Our research services

Tại TGM, chúng tôi hỗ trợ toàn diện cho mọi nhu cầu nghiên cứu của bạn.

Chúng tôi sẽ quan tâm đến việc mời người tham gia, quản lý điều tra thực địa và hoàn thành dự án của bạn đúng thời hạn. Và nếu bạn muốn, chúng tôi cũng có thể giúp bạn lập trình bảng câu hỏi của mình.

CÁC BẢNG ĐIỀU KHIỂN CỦA CHÚNG TÔI

Tiếp cận toàn cầu, nghĩ đến địa phương - với bảng điều khiển của chúng tôi, điều đó là vô cùng khả thi.

Đọc thêm về bảng điều khiển và phương pháp lấy mẫu dữ liệu.

Tham gia các thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới mà chúng tôi đã hợp tác.

Chúng tôi có thành tích đã được kiểm chứng trong việc hỗ trợ khách hàng dịch vụ nghiên cứu thị trường và quản lý dự án từ các công ty và tổ chức đa quốc gia hàng đầu thế giới, cả khu vực tư nhân và nhà nước.

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC BAO GỒM TRONG DỰ ÁN CỦA BẠN:

    Thu thập câu trả lời tốt hơn. Nhanh hơn.

    Đôi tượng khảo sát TGM Reseach được cho phép truy cập hàng triệu đáp viên được chờ đợi để tham gia khảo sát của bạn

    Thu thập câu trả lời tốt hơn. Nhanh hơn

    Bảng điều khiển của TGM Research có thể giúp bạn truy cập vào hàng triểu đáp viên đang chờ để làm khảo sát của bạn