Skip to main content
CHO NHÀ TIẾP THỊ & THƯƠNG HIỆU
Thị trường đối với ai quan trọng

Khám phá các sản phẩm chuyên sâu của chúng tôi được xây dựng trên công nghệ tiên tiến và tận dụng chuyên môn nghiên cứu thị trường - để biến điều chưa biết đã biết và quyết định tiếp theo của bạn trở thành quyết định tốt nhất.

CHO NHÀ TIẾP THỊ & THƯƠNG HIỆU

Thị trường đối với ai quan trọng

Khám phá các sản phẩm chuyên sâu của chúng tôi được xây dựng trên công nghệ tiên tiến và tận dụng chuyên môn nghiên cứu thị trường - để biến điều chưa biết đã biết và quyết định tiếp theo của bạn trở thành quyết định tốt nhất.

Chúng tôi giúp khách hàng hiểu sâu hơn để đảm bảo họ luôn đưa ra quyết định đúng đắn - mọi lúc. Với khả năng nhắm mục tiêu những người trả lời từ các khu vực và nhân khẩu học khác nhau, chúng tôi cung cấp một bộ phận tổng hợp để trợ giúp các nhu cầu nghiên cứu thị trường của bạn. Xây dựng công ty của bạn ngày mai bằng cách hiểu khách hàng của bạn hơn bao giờ hết.

Marketing Understanding

THẤU HIỂU THỊ TRƯỜNG

Bạn có hiểu rõ về khách hàng của mình và vị trí của bạn trong thị trường? Hiểu được quy mô thị trường, tầm nhìn và đối thủ chính

NEW PRODUCT DEVELOPMENT

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

Thiết kế và tung sản phẩm và dịch vụ vượt trội so với đối thủ. Hiểu được những lần chọn, tinh chỉnh những gì không chọn và đưa sản phẩm ra mắt thị trường – mọi lúc.

BRAND TGM Research

THƯƠNG HIỆU

Chúng tôi luôn làm việc với bạn để tối ưu hóa tỷ suất hoàn vốn, cho dù thông qua ý tưởng chiến dịch hay đánh giá sáng tạo và đánh giá tác động thương hiệu. Kiểm tra các khái niệm và điều chỉnh chiến lược của bạn dựa trên phản hồi ngay lập tức từ khách hàng của bạn.

Marketing Understanding

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Cải thiện trải nghiệm khách hàng sẽ tác động tích cục đến kinh doanh, sự trung thành, tỉ lệ giới thiệu và sử dụng thương hiệu của bạn. Hiểu được quan điểm của khách hàng và ưu tiên vào cái bạn phát triển.

Marketing Understanding
NGHIÊN CỨU NHÂN VIÊN

Xây dưng văn hóa tốt, phát triển con người, thu hút nhân tài, và đưa chiến lược hợp lý phát triển doanh nghiệp là những thử thách mà doanh nghiệp đối mặt. Bạn cần 1 đối tác có thể mang đến nhứng ý tưởng hay để hình thành môi trường làm việc tốt. Đó là điều chúng ta hướng đến.

Marketing Understanding

THẤU HIỂU THỊ TRƯỜNG

Bạn có hiểu rõ về khách hàng của mình và vị trí của bạn trong thị trường? Hiểu được quy mô thị trường, tầm nhìn và đối thủ chính

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

Thiết kế và tung sản phẩm và dịch vụ vượt trội so với đối thủ. Hiểu được những lần chọn, tinh chỉnh những gì không chọn và đưa sản phẩm ra mắt thị trường – mọi lúc.

New Product Development TGM Research
BRAND TGM Research

THƯƠNG HIỆU

Chúng tôi luôn làm việc với bạn để tối ưu hóa tỷ suất hoàn vốn, cho dù thông qua ý tưởng chiến dịch hay đánh giá sáng tạo và đánh giá tác động thương hiệu. Kiểm tra các khái niệm và điều chỉnh chiến lược của bạn dựa trên phản hồi ngay lập tức từ khách hàng của bạn.

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG 

Cải thiện trải nghiệm khách hàng sẽ tác động tích cục đến kinh doanh, sự trung thành, tỉ lệ giới thiệu và sử dụng thương hiệu của bạn. Hiểu được quan điểm của khách hàng và ưu tiên vào cái bạn phát triển. 

Customer experience TGM Research
Emplyee Reserach TGM Research

NGHIÊN CỨU NHÂN VIÊN

Xây dưng văn hóa tốt, phát triển con người, thu hút nhân tài, và đưa chiến lược hợp lý phát triển doanh nghiệp là những thử thách mà doanh nghiệp đối mặt. Bạn cần 1 đối tác có thể mang đến nhứng ý tưởng hay để hình thành môi trường làm việc tốt. Đó là điều chúng ta hướng đến.

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC BAO GỒM TRONG DỰ ÁN CỦA BẠN:

    BẢNG ĐIỀU KHIỂN CỦA CHÚNG TÔI

    Hướng đến toàn cầu, suy nghĩ địa phương – với bảng điều khiển nghiên cứu độc quyền của chúng tôi.

    Đọc thêm về bảng điều khiển và phương pháp thu thập mẫu dữ liệu.

    Thu thập câu trả lời tốt hơn. Nhanh hơn

    Bảng điều khiển của TGM Research có thể giúp bạn truy cập vào hàng triểu đáp viên đang chờ để làm khảo sát của bạn