Skip to main content

Nghiên cứu hiểu thị trường

Hiểu được thị trường của bạn ở đâu để định hướng và đưa ra cơ hội phát triển tốt nhất.
Hiểu sâu hơn để chắc rằng bạn quyết định đúng – Mọi lúc. Đến gần với khách hàng của bạn hơn và xây dựng hiểu biết sâu của thì trường vào chiến lược tương lai của bạn. Xây dựng tương lai của công ty bạn bằng cách hiểu được khách hàng của mình và nhu cầu của họ.

Chúng tôi đã làm việc với:

TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo

  NHANH CHÓNG – PHÁT TRIỂN NHANH HƠN. TOÀN CẦU HÓA

  Hiểu được thị trường

  Hiểu được thị trường, tầm nhìn, kích cỡ, và đối thủ của bạn

  Định vị thế mạnh

  Định vị thế mạnh, cơ hội, điểm yếu

  Nắm bắt xu hướng

  Nắm bắt xu hướng đang phát triển

  Định vị thị trường

  Định vị thị trường của bạn và định hướng đúng đối tượng

  THÁI ĐỘ VÀ CÁCH SỬ DỤNG

  Bạn có thực sự hiểu thị trường của bạn và cơ hội phát triển không?

  Hiểu được thị hiếu của người tiêu dùng về thương hiệu của bạn, cách họ dùng sản phẩm như thế nào và khi nào. Theo dõi nhiều nguồn để hiểu về thương hiệu và danh mục sản phẩm của bạn.

  SỰ HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG

  Biết được điều khách hàng của bạn cần, điều gì làm họ hài lòng, và định lượng sự tham gia của họ theo thời gian.

  Tận dụng khách hang trung thành và sử dụng thông tin chung để chắc rằng bạn sẽ hỗ trợ được họ khi họ cần.

  KÍCH CỠ THỊ TRƯỜNG

  Cơ hội thị trường của bạn bao lớn? Bạn đã đạt được nó chưa? Hoặc bạn phải làm nhiều hơn và có nhiều khách hàng hơn để chiến thẳng?

  Hiểu được thị trường và cơ hội kinh doanh thực tế của thị trường mới và tiềm năng. Chúng tôi giúp bạn hiểu họ vì vậy bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho sự đầu tư của mình.

  NHÀ KHUYẾN MẠI

  Mỗi khách hàng của bạn là độc quyền, nhưng làm cách nào để định vị họ theo cách ý nghĩa cho thương hiệu của bạn?

  Kiểm tra nếu họ thuyết phục 1 người bạn thử thương hiệu của bạn. Hiểu được vòng đời sản phẩm để định vị thị trường tốt hơn.

  HÀNH TRÌNH MUA HÀNG/ TIÊU DÙNG

  Nơi mà khách hàng bạn nghe về bạn đầu tiên? Họ dùng thương hiệu của bạn như thế nào?

  Khám phá nơi họ học về nó, thử nó, và nơi họ mua nó. Bạn có thể đưa ra ý tưởng độc quyền để cung cấp cho bạn cái nhìn 360 độ về hành trình của họ.

  PHÂN KHÚC

  Each customer is unique, but how do they cluster in a way which is meaningful for your brand?

  Chúng tôi có thể giúp bạn hiểu về phân khúc khách hàng và chọn những phân khúc khách hàng đồng nhất để tạo ra những chiến lược tiếp cận hiệu quả hơn để tối ưu hóa sự tương tác và bán hàng. Ý tưởng của bạn sẽ giúp phát triển thương hiệu của bạn.
  CẦN GIÚP ĐỠ CHO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA BẠN?
  Chúng tôi có thể giúp bạn thiết kế và ra mắt các sản phẩm và dịch vụ vượt trội so với đối thủ.