Skip to main content

NGHIÊN CỨU THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢNG CÁO

Khám phá ý tưởng để phát triển thương hiệu.

Bạn có biết thông điệp thương hiệu nào gây được tiếng vang với người tiêu dùng của bạn không? Bạn có nổi bật giữa ồn ào? Thông điệp tiếp thị của bạn có được đền đáp không? Các thương hiệu đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Khi nói đến quảng cáo, có quá nhiều tiếng ồn trắng mà người tiêu dùng phải tiếp xúc. Bạn có thực sự hiểu tác động và sức thuyết phục của quảng cáo của mình so với những người khác không?

Những gì bạn cần là thông tin chi tiết về người tiêu dùng để tạo sức mạnh cho các chiến lược thương hiệu đang phát triển của bạn hiện tại và trong tương lai. Từ ý tưởng chiến dịch đến đánh giá sáng tạo và tác động đến thương hiệu, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để tối đa hóa ROI tiếp thị của bạn ở mỗi bước của quy trình quảng cáo.

Chúng tôi đã làm việc với:

TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo

  Xây Dựng Thương Hiệu Của Bạn Lâu Dài

  Sức mạnh thương hiệu của bạn

  Hiểu được định vị thương hiệu của bạn

  Phát triển định vị thương hiệu

  Phát triển chiến lược thương hiệu của bạn

  thử nghiệm thông điệp TGM

  Thử nghiệm thông điệp và chắc rằng nó phù hợp với thương hiệu của bạn

  Điểm đặc biệt trong thị trường

  Hãy chắc rằng bạn là điểm đặc biệt trong thị trường

  Theo dõi thương hiệu

  Theo dõi thương hiệu của bạn theo thời gian

  SỨC MẠNH THƯƠNG HIỆU

  HÃY CHẮC RẰNG BẠN THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN ĐỂ TỐI ƯU HÓA THÀNH CÔNG BÂY GIỜ VÀ ĐƯA NÓ VÀO TƯƠNG LAI.

  Đo lường sự phát triển thương hiệu của bạn trên ý thức và cách sử dụng. Định vị ý tưởng thương hiệu cso thể giúp bạn phát triển nó trong tương lai. Định dạng sức sống và sự phù hợp cho tương lai, thử nghiệm giá trị thương hiệu, mức độ phù hợp, tiềm năng xem xét và đề xuất phù hợp.

  ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

  THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN CÓ NỔI BẬT, NHẬN DIỆN CHÍNH MÌNH VÀ KẾT NỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG KHÔNG? BẠN CÓ ĐANG KỂ 1 CÂU CHUYỆN ĐỘC ĐÁO? BẠN CÓ TRUYỀN ĐẠT THÔNG ĐIỆP ĐẾN NGƯỜI DÙNG CHƯA?

  Dùng ý tưởng của chúng tôi để hiểu bạn định vị trong thị trường như hế nào và xây dựng cho ngày mai. Xác định, tùy chỉnh và đo lượng vị trí thương hiệu của bạn để phát triển lâu dài.

  THEO DÕI THƯƠNG HIỆU

  THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT CÓ NHẬN THỨC VÀ CÔNG NHẬN TỐT HƠN ĐỐI THỦ CỦA HỌ. HỌ CÓ THỂ THAY ĐỔI THÀNH CAO CẤP HƠN. BẠN CÓ THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BẠN KHÔNG?

  Chúng tôi có thể giúp bạn định lượng sự phát triển thương hiệu của bạn, thái độ và nhận thức theo thời gian, định vị vị trí trong thị trường, và tiềm năng phát triển. Đánh giá nhận thức thương hiệu và sự phát triển theo thời gian. Hiểu được sự thay đổi có thể xảy ra và tối ưu hóa nó.

  THỬ NGHIỆM TRUYỀN THÔNG

  PHÁT TRIỂN CHIẾN DỊCH TẬP TRUNG VÀO NGƯỜI TIÊU DÙNG. HÃY BẮT ĐẦU THÔNG ĐIỆP CỦA BẠN TRƯỚC KHI RA MẮT.

  Giải pháp thử nghiệm truyền thông độc quyền của chúng tôi giúp bạn thử nghiệm các câu khẩu hiệu và quảng cáo – với đối tượng bạn lựa chọn vì vậy bạn có thể tối ưu hóa chiến dịch toàn cầu và trong nước. Thử nghiệm truyền thông trên mọi phương diện – video, sáng tạo quảng cáo, âm thanh và nhiều hơn thế. Hiểu được thị hiếu, thông điệp, hạnh động và cảm xác để tìm hiểu và quyết định dựa trên sự hoạt động quảng cáo của bạn.

  KIỂM TRA SAU TRUYỀN THÔNG

  XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ ĐỂ XÁC ĐỊNH TỐT HƠN VỀ CHIẾN LƯỢC TƯƠNG LAI. HÃY CHẮC RẰNG THÔNG ĐIỆP CỦA BẠN TRUYỂN ĐẠT ĐÚNG.

  Giải pháp kiểm tra sau truyền thông độc đáo của chúng tôi có thể giúp bạn xác định vấn đề và sử dụng ý tưởng để tối ưu hóa chiến dịch tương lai. Hiểu được đặc điểm gì hoạt động và đặc điểm gì không hoạt động chiến dịch của bạn. Xác định hoạt động thu hút đối tượng của bạn và điều khiển thành công tương lai.
  CẦN GIÚP ĐỠ CHO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA BẠN?
  Chúng tôi có thể giúp bạn thiết kế và ra mắt các sản phẩm và dịch vụ vượt trội so với đối thủ.