Skip to main content
VỀ CHÚNG TÔI

Bảo Đảm Chất Lượng

Sứ mệnh của chúng tôi về an toàn dữ liệu, tôn trọng quyền riêng tư & sự tin cậy.
Tại TGM, chúng tôi xem chất lượng dữ liệu là quan trọng hàng đầu. Chúng tôi đang thiết lập tiêu chuẩn bằng cách sử dụng các công nghệ hàng đầu trong ngành để ngăn chặn gian lận và bảo vệ danh tính. Chúng tôi cam kết không ngừng nâng cao quy chuẩn về chất lượng, an ninh và bảo mật dữ liệu. Chúng tôi coi trọng vấn đề này một cách cực kỳ nghiêm túc.

GIẢI PHÁP HÀNG ĐẦU VỀ PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ BẢO VỆ DANH TÍNH

TGM ĐƯỢC TIN TƯỞNG BỞI HƠN 500 CÔNG TY HÀNG ĐẦU:

TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo
TGM Rapid Omnibus logo

  BẢO MẬT NỀN TẢNG & QUẢN LÝ DỮ LIỆU

  Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS):

  Chúng tôi xây dựng những mục tiêu, chính sách, thủ tục, vai trò và kiểm soát bảo mật chặt chẽ, cùng với trách nhiệm của toàn bộ nhân viên để bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

  Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS)

  Kế hoạch phục hồi, duy trì và phản ứng:

  TGM duy trì các kế hoạch kỹ lưỡng và đã được kiểm tra nhằm giảm thiểu tác động trong trường hợp có sự cố xảy ra. Bởi vì bảo mật và an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

  Bảo mật nền tảng TGM Research

  World-class tech partnerships

  Các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới: TGM hợp tác với các đối tác công nghệ quy mô lớn và đáng tin cậy như: IBM, Amazon và Cloudflare, để đảm bảo hạ tầng của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng đáng tin cậy và có khả năng mở rộng.

  Đối tác công nghệ của TGM

   BẠN ĐÃ SẴN SÀNG KHAI PHÁ NHỮNG INSIGHT QUAN TRỌNG VÀ MỞ RA CÁC CƠ HỘI MỚI CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH DOANH?

   Hãy bắt đầu với bản demo được làm riêng cho bạn và trải nghiệm chất lượng dịch vụ của TGM Research.